Om Fotobranchen


Fotobranchen er en brancheforening, hvor hele værdikæden er repræsenteret og har dermed et unikt B2B netværk. Medlemmerne spænder fra producenter, leverandører, agenter og grossister til forhandlere. Foreningen har 52 medlemsvirksomheder.

Fotobranchen arrangerer 2-3 uformelle netværksmøder om året med branchespecifikke emner, hvor det er muligt at træffe kolleger, kunder og leverandører fra branchen.

Fotobranchens formål er at varetage medlemsvirksomhedernes erhvervsmæssige interesser. Fotobranchen vil fremme sine formål blandt andet ved at varetage fælles interesser for forbedring af branchens faglige, uddannelsesmæssige og økonomiske vilkår og yde service overfor medlemmerne bl.a. gennem information omkring erhvervs- og arbejdsmarkedsforhold samt skabe et godt netværk og arbejde for den fremtidige eksistens af vores branche.

Fotobranchen er en fusion mellem Danmarks Fotohandler Forening (DAFO) og Fotobranchens Leverandørforening. Foreningen er stiftet den 20. januar 2021.

Som medlem af Fotobranchen kan optages virksomheder, organisationer og foreninger, der har interesse inden for foto- og videobranchen eller beslægtede brancher med aktiviteter i Danmark, Grønland og Færøerne.